„Biblioteka dla seniora, czyli co senior w bibliotece i dla biblioteki może…”.

Krosno

Seniorzy od dawna byli szczególnie uprzywilejowaną grupą czytelników. W mikołajkowy wieczór Słuchacze Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli się o tym przekonać uczestnicząc w spotkaniu zorganizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie pt. „Biblioteka dla seniora, czyli co senior w bibliotece i dla biblioteki może…”.
Zaprezentowane przykłady dobrych praktyk z wielu bibliotek polegające na aktywizowaniu seniorów, kształtowaniu ich potrzeb edukacyjnych, kulturowych i informacyjnych wpływają pozytywnie na aktywne starzenie się, zapobiegają e-wykluczeniu cyfrowemu oraz sprzyjają procesowi socjalizacji w społeczeństwie. Wykład przybliżył słuchaczom Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku formy pracy w bibliotece
z osobami w okresie późnej dorosłości tj. spotkania edukacyjne, kursy komputerowe, spotkanie literackie z autorami, dyskusyjne kluby książki, biblioteczne kluby seniora oraz spotkania wspomagające realizację pasji twórczych. Została również zaprezentowana nowa forma usług -
e-usługi Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych. Po zakończonym wykładzie słuchaczom zarekomendowano książki, których tematyka dotyka problemu późnej dorosłości. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawka zbiorów bibliotecznych na temat edukacji osób starszych, nauki języków obcych, nauki korzystania z Internetu, treningu umysłu, zdrowego odżywiania oraz profilaktyki chorób. Po spotkaniu zaproponowano seniorom możliwość korzystania
z przedstawionych form pracy w PBW w Krośnie.
 
Sabina Szklarska

Autor: Katarzyna Materna