Biblioteka – obszarem spełnień młodego człowieka!

Krosno

12 grudnia 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się seminarium dla bibliotekarzy z bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych „Biblioteka miejscem rozwijania samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów”.
Organizatorami wydarzenia były Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Jaśle oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.
Bibliotekarze XXI wieku doskonale zdają sobie sprawę z tego, że biblioteka nie jest już tylko magazynem czy wypożyczalnią książek, w dzisiejszych czasach musi być miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla swoich czytelników. W związku z tym jej pracownicy muszą się wykazać kreatywnością oraz innowacyjnością prowadzonych działań.
Przedstawiając bogatą działalność swoich bibliotek poszczególni bibliotekarze mówili o wydarzeniach organizowanych w ramach ogólnopolskich akcji, takich jak: Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, Narodowe Czytanie, Dzień Poezji czy Tydzień Bibliotek, o spotkaniach autorskich, pomysłach na organizację lekcji z zakresu biblioterapii, warsztatów i spotkań tematycznych zachęcających dzieci i młodzież do kreatywności, samokształcenia, rozwijania swoich pasji, częstego sięgania po książki oraz odwiedzania bibliotek.
Grażyna Jędryczka wśród wielu działań jasielskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  w Krośnie wymieniła między innymi organizowane od kilkunastu lat z dziećmi i młodzieżą Wieczornice Bożonarodzeniowe, tematyczne Wieczornice poetycko-muzyczne i spektakle oraz Wieczory Twórczości Młodych, zachęcające młodzież do dzielenia się z rówieśnikami i lokalną społecznością swoimi pasjami i zainteresowaniami. Przy okazji spotkania wspomniała też o nowych e-usługach, które zostały wdrożone w bibliotece w ramach projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”. Zachęciła również słuchaczy do korzystania z pozycji zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Beata Ablewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach opowiedziała o projekcie „To TY wybierasz – wybieram książkę!”, dofinansowanym w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa, podczas którego zostały zorganizowane spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, projekcje filmów czy ciekawa forma bookcrossingu w postaci małych domków-biblioteczek umieszczonych na terenie miejscowości z utrudnionym dostępem do biblioteki.
Anna Szwarnowiecka-Kopcza z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, w prezentacji „W podróży bez biletu. Aktywna biblioteka”,  poruszyła temat znaczenia bibliotek szkolnych jako pośrednika w kontakcie dziecka z książką, miejsca rozwijania kreatywności i aktywności od najmłodszych lat.
Chwytamy to czym dzieci żyją, wykorzystujemy ich pomysły i wspólnie wcielamy je w życie. Pokazujemy, że czytanie łączy pokolenia – podsumowała.
Teresa Młyniec i Joanna Betlej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku wśród wielu aktywności szkolnej biblioteki wymieniły akcje czytelnicze, przygotowanie okolicznościowych i tematycznych wystaw czy warsztaty biblioterapeutyczne. Jako przykład dobrych praktyk podały organizację konkursów bibliotecznych i czytelniczych, które nie tylko zachęcają młodzież do sięgania po książki, ale także przygotowują uczniów do samokształcenia, umiejętności zdobywania informacji i zdrowej rywalizacji.
Magdalena Chart z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle przybliżyła uczestnikom pojęcie grywalizacji i ukazała je na przykładzie dwóch gier, które zostały zrealizowane w  jasielskiej bibliotece. Pokazała jak w ciekawy i niestandardowy sposób zapoznać dzieci i młodzież z życiem i twórczością pisarzy czy z lokalną historią, wzbudzić zainteresowanie książką oraz „oswoić” z biblioteką, bibliotekarzami i księgozbiorem.
Prelekcje stały się okazją nie tylko do przyjrzenia się funkcjonowaniu poszczególnych bibliotek, ale przede wszystkim do wymiany cennych doświadczeń oraz pomysłów w pracy na rzecz popularyzacji czytelnictwa, a także rozwoju dzieci i młodzieży oraz do podzielenia się dobrymi praktykami i narzędziami sprzyjającymi wspieraniu kreatywności i innowacyjności uczniów.

Grażyna Jędryczka
Dorota Woźnica (MBP w Jaśle)

Autor: Katarzyna Materna