„Biblioteka szkolna dzisiaj”

Krosno

Październik jest Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji chcielibyśmy wszystkim  nauczycielom bibliotekarzom szkolnym złożyć dużo satysfakcji z każdego pozyskanego czytelnika, dużo pracy związanej z opracowywaniem nowych książek oraz wspaniałych chwil spędzonych razem z lekturą.
Do naszych życzeń dołączamy ekspozycję zbiorów „Biblioteka szkolna dzisiaj” dedykowaną bibliotekarzom szkolnym. Przygotowaliśmy pozycje z zakresu funkcjonowania nowoczesnej biblioteki szkolnej oraz promocji zbiorów i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 

                                      Wykaz pozycji wykorzystanych w ekspozycji: „Biblioteka szkolna dzisiaj”
Wydawnictwa zwarte:

1.   777 pomysłów na zabawy z książką / Małgorzata Swędrowska. - Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 2021.
2.   Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka / Grzegorz Gmiterek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020.
3.   Biblioteka, bibliotekarz - dla nauczyciela i ucznia / [red. Robert Kardas ; zdj. Wojciech Ptasiński] ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. - Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2011.
4.   Biblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.
5.   Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mario la Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015.
6.   Czytelnictwo - nowa jakość /  pod red.  nauk. Beaty Janik i Wandy Bukowczan. Kraków :  "Księgarnia Akademicka", 2017.
7.   Gwarna Biblioteka : zajęcia czytelnicze wspomagane storytell ingiem / Mariusz Malinowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018.
8.   Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia / red. nauk . Mariola Antczak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017.
9.   Książka o czytaniu / Justyna Sobolewska. - Warszawa : "Iskry ", 2016.
10.      Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015.
11.      Książka, dzięki której pokochasz książki nawet jeśli nie lubisz czytać / tekst i il. Francoize Boucher ; [tł. Katarzyna Radziwiłł]. - Warszawa : "Muchomor", 2017.
12.      Nauczyciel bibliotekarz w szkole : plan pracy biblioteki, za sady zatrudnienia, warunki awansu, czas pracy : po zmianach w przepisach od 1 września 2019 r. / [autor Małgorzata Celuch, Elżbieta Wasiak]. - [Warszawa] : Wiedza i Praktyka, 2019.
13.      Między tekstem a czytelnikiem : żywe słowo w bibliotece : tradycja i współczesność / Małgorzata Pietrzak. - Toruń : "Akapit", 2012.
14.      Mobilna biblioteka / pod redakcją Mai Wojciechowskiej.   Warszawa : %b Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,2021.
15.      Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media, technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod redakcją naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP,  2019.
16.      Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa /pod red. Mai Wojciechowskiej.-Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,  2018.
17.      Pokaż mi swoją bibliotekę / Aleksandra Rybka. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020.
18.      Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki / red. nauk. Barbara Kamińska-Czubała, Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2017.
19.      W poszukiwaniu czytelnika : diagnozy, inspiracje, rekomendacje / Anna Janus-Sitarz. - Kraków : "Universitas", cop. 2016.
20.      Wielkie małe książki : lektury dzieci i nie tylko / Grzegorz Leszczyński. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2015.
21.      Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki / Wiesława Budrowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Ma rcin Żynda. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020.
22.      Zarządzanie, technologie i pieniądze w bibliotece : 87 praktycznych wskazówek dla dyrektora i bibliotekarzy / [redaktor Renata Kajewska]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka , 2019.
23.      Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy / praca zbiorowa pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich , 2016.

Wydawnictwa ciągłe:

1.  Bibliotekarz
2.  Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych
3.  Nowoczesna Biblioteka3.0
4.  Poradnik Bibliotekarza
5.  Przegląd Biblioteczny : wydawnictwo Związku Bibliotekarzy Polskich

Autor: Katarzyna Materna