„Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” – projekt w kolorze niebieskim

Krosno

Słowo „autyzm” pochodzi od greckiego słowa „autos”, które znaczy „sam” albo „ono samo”… Osoby z autyzmem są same ze sobą, ponieważ zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD – Autistic Spectrum Disorders) niszcząco działają na osobowość człowieka. . Osoby z autyzmem często spotyka brak zrozumienia, co może doprowadzić do wykluczenia społecznego.
Na szczęście świat jest pełen instytucji, fundacji, czyli po prostu pozytywnych ludzi, którzy nie zgadzają się na marginalizację osób
z autyzmem i swoimi działaniami na ich rzecz  potrafią odczarowywać (dla wielu) obco brzmiące słowo – „autyzm”. Jedną z takich inicjatyw jest globalna akcja „Na niebiesko dla autyzmu” obchodzona co roku w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
2 kwietnia budynki na całym świecie w geście solidarności z osobami z autyzmem zmieniają swoją barwę na niebieską i mienią się różnymi jej odcieniami.
BIBLIOTEKA JEST PRZYJAZNYM MIEJSCEM DLA OSÓB Z AUTYZMEM, ponieważ jako „trzecie miejsce” jest gwarancją spokojnej przestrzeni,
w której łatwo się skoncentrować. Warto więc uczyć nawyku korzystania z biblioteki, bo dzięki temu rozwijają się kompetencje społeczne osób z autyzmem i zwiększa ich samodzielność. W każdej bibliotece panują jasno sformułowane zasady społeczne jak i zasady funkcjonowania w tej konkretnej przestrzeni publicznej. A osoby z autyzmem nie znoszą zmian, uwielbiają za to wszelkiego rodzaju procedury i sformalizowane relacje.
Polskie miasta dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszej rodzimej Fundacji SYNAPSIS także biorą udział w tym przedsięwzięciu i to trzeba przyznać z dużym powodzeniem.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie również przystąpiła do udziału w akcji „Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem.
Wypożyczalnia PBW w Krośnie przygotowała wystawę materiałów bibliotecznych poświęconą przyczynom, symptomom i terapii osób ze spektrum autyzmu.
 
Krystyna Biernacka

Autor: Elżbieta Wilusz