Bitwa Warszawska 1920

Krosno

Bitwa stoczona w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę, a tym samym przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji na Europę Zachodnią. Polskie zwycięstwo położyło kres planom sowietyzacji Europy Środkowej i Zachodniej i jest uznane za 18. decydującą bitwę świata.
Dla upamiętnienia tych wydarzeń Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie przygotowała wystawę zbiorów.

Wykaz wykorzystanych publikacji  : Bitwa Warszawska 1920

Wydawnictwa zwarte:

1.   Bitwa warszawska 13-28 VIII 1920: dokumenty operacyjne. Cz.1, (13-17 VIII) / oprac. i przygód. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego; Andrzej Bartnik [i in.].Bitwa warszawska 1920 Warszawa : „Rytm",  1995.M 133639
 
2.   Historia polityczna Polski 1914-1939 / %c Władysław Konopczyński. Warszawa :  "Ad Astra" :  Instytut Historyczny im. Romana Dmowskiego,  1995.M 107151.
 
3.   Historia Polski : atlas ilustrowany /  [red. atlasu: Witold Sienkiewicz, Elżbieta Olczak ; oprac. i red. map: Konrad Banach i in. ; teksty na s. rozpoczynających działy: Wojciech Falkowski i in. ; rys. Elżbieta Lubomirska, Wojciech Siwik, Marek Szyszko]. [Skale różne]. Warszawa :  "Demart",  2018. M 454/K
 
4.   Józef Piłsudski :  marzyciel i strateg.  T. 1 /  Bohdan Urbankowski. Warszawa :  "Alfa-Wero",  1997. M 108 757.
 
5.   Księga Stulecia Niepodległości.  1,  1918-1944 /  [koncepcja i eseje wprowadzające Zbigniew Gluza ; koordynacja programu "Nieskończenie Niepodległa", opracowanie merytoryczne i redakcyjne Marta Markowska]. Warszawa :  Ośrodek Karta :  Dom Spotkań z Historią,  2018.
Cz 139758.
 
6.   Najnowsza historia Polski.  [T. 1],  1914-1945 / Wojciech Roszkowski. 1914-1945 Warszawa :  "Świat Książki",  2003.M 115646.
 
7.   Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989 /  Adam Dziurok [i in.]. Warszawa :  Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,  2011. M 133143.
 
8.   Ojczyzna ocalona :  wojna sowiecko-polska 1919-1920 /  Andrzej Nowak ; koncepcja, redakcja i grafika Leszek Sosnowski ; fotografie z inscenizacji Bitwy Warszawskiej Michał Klag. Kraków :  "Biały Kruk", 2010. M 130334.
 
9.   Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 r / vhr. D'Abernon ; autoryzowany przekł. z ang. przy współpr. tł. S.A. Arnsena ; oprac. i wyd. Artur Dobiecki ; [z przedmową Augusta Zaleskiego]. Wyd. 1 powojenne. Warszawa :  Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  1990. M 101012.
 
10. Piłsudski, Sikorski ... Mikołajczyk /  Tadeusz Kisielewski. Warszawa :  Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,  1991. M 136177
11.Polska niepodległa /  [wydawca Bartosz Działoszyński ; red. naczelny encyklopedii Bartłomiej Kaczorowski].Wyd. 2. Warszawa :  Wydawnictwo Naukowe PWN,  2018. M139305.
 
12.Polska w czasach walk o niepodległość (1815-1864) /  Marian Zgórniak. Od niewoli do niepodległości (1864-1918) / Józef Buszko. Kraków :  "Fogra" ;  Warszawa :  "Świat Książki",  cop. 2003. M 115938.
 
13.Polskie lata 1919-1920.  T. 1,  Polski rok 1919 /  Bohdan Skaradziński. Polski rok 1919 Warszawa :  "Volumen",  1993. M 103911.
 
14.Polskie lata 1919-1920.  T. 2, %p Sąd Boży /  Bohdan Skaradziński. Sąd Boży Warszawa :  "Volumen",  1993.M 103912.
 
15.Szkolny słownik historii Polski :  lata 1918-1989 /  Bogdan Snoch, Roman Tusiewicz. Warszawa :  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,  2000. M 113598.
 
16.Śladami bitwy warszawskiej 1920 / %c Żeromski, Irzykowski, Grzymała-Siedlecki ; oprac. Mirosława Puchalska i Zofia Stefanowska. Wyd. 1 w tej edycji. Warszawa :  "Czytelnik",  1990. M 100768.
 
17.W sprawie wychowania fizycznego i sportu / Józef Piłsudski ; [wybór i oprac. Tadeusz Daszkiewicz ; Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego].To, co nam zostawił Piłsudski Łomianki :  "Heliodor",  1999. M 121579.
 
18.Warszawa 1920 :  nieudany podbój Europy : klęska Lenina / Adam Zamoyski ; przeł. Michał Ronikier. Kraków :  Wydawnictwo Literackie, 2009. M 132258.
 
19.Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921 / Mieczysław Wrzosek. Warszawa :  "Wiedza Powszechna", 1992. M 102 703
 
Wydawnictwa ciągłe:

1.   "Czyżbym naprawdę tak krótko miał żyć...". Ksiądz Ignacy Skorupka (1893-1920) / Paweł Zaborowski..: 2020.: // Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski 2020, nr 7-8, s. 90-100.
 
2.   Bitwa Warszawska : cud nie był potrzebny / Bogusław Kubisz..: // Mówią Wieki 2017, nr 12, s. 16-19.
 
3.   Bitwa Warszawska 1920 roku / Maciej Hubka..: // Mówią Wieki 2016, nr 8, s. 66-70.

4.   Bitwa Warszawska. Ocalenie Polski przed najazdem bolszewickim : konspekt lekcji historii dla klasy IV szkoły podstawowej / Jakub Janik..: 2020.: // Wychowawca 2020, nr 7-8, s. 40-42.
 
5.   Cud nad Wisłą : polskie zwycięstwo i porażka Rosji sowieckiej / Aleksandra Kwiatkowska-Viatteau..: // Wieki 2018, nr 10, s. 28-33.
 
6.   Niewielki Ossów ratuje wielką Warszawę / Sławomir Frątczak.\.: // Mówią Wieki 2018, nr 8, s. 22-25.
 
7.   Ojczyzna w potrzebie! / Witold Salański..: 2020.: // Głos Nauczycielski 2020, nr 27/28, s. 10-11.
 
8.   Polscy duchowni wobec agresji bolszewickiej / Wiesław Jan Wysocki..: 2020.: // Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski 2020, nr 7-8, s. 74-89.
 
9.   W cieniu "Cudu nad Wisłą" / Przemysław Jaskółowski..: 2020.: // Wychowawca 2020, nr 7-8, s. 38-39.
 
Multimedia:

1.   1920 Bitwa warszawska [Film] /  reż., scen. Jerzy Hoffman ; scen. Jarosław Sokół.  Bitwa warszawska 1920 Warszawa :  TiM,  2011.
 
2.    Marszałek Józef Piłsudski  [Film] :  człowiek, który dał nam wolność /  real. Adam Rogala.
260  Warszawa :  TVN,  2009.

Autor: Elżbieta Wilusz