„Być bohaterem” – zajęcia dla uczniów w jasielskiej Filii

Krosno

10 czerwca br. w jasielskiej Filii PBW w Krośnie, zorganizowano dla uczniów klasy V SP nr 6 w Jaśle zajęcia z elementami biblioterapii „Być bohaterem”. Spotkanie miało na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych, rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów. Podczas zajęć uczestnicy opowiadali o swoich ulubionych bohaterach bajek, lektur szkolnych, książek i filmów. Wysłuchali także opowiadania o Tomku, po czym każdy z nich namalował bohatera jakim chciałby zostać, krótko motywując potem swój wybór. Uczniowie poznali również ofertę książkową jasielskiej placówki, dostosowaną do ich wieku i zainteresowań.

Beata Szczepanik

Autor: Katarzyna Materna