„Czas Niezłomnych – polskie podziemie niepodległościowe" - wystawa

Krosno

Dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych została przygotowana wystawa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie „Czas Niezłomnych – polskie podziemie niepodległościowe", którą będzie można obejrzeć od 1 do 15 marca br. w godzinach pracy biblioteki.
„Życie poświęcić warto jest tylko dla jednej idei, idei wolności!
Jeśli walczymy i ponosimy ofiary to dlatego,
Że chcemy właśnie żyć, ale żyć jako ludzie wolni,
W wolnej Ojczyźnie”.
Kpt. Zdzisław Broński „Uskok”
Ekspozycja powstała w oparciu o materiały, które znajdują się w zbiorach biblioteki. Prezentuje ona historię działalności podziemia niepodległościowego w Polsce w latach 1944-1956, przedstawia krwawe i często naznaczone cierpieniem losy dowódców oraz żołnierzy zaangażowanych w walkę z reżimem komunistycznym i okupantem sowieckim po II wojnie światowej. Prezentuje sylwetki bohaterów, o których mieliśmy zapomnieć: Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Józef Kuraś „Ogień”, Łukasz Ciepliński, Danuta Siedzikówna , ”Inka”, rotmistrz Witold Pilecki, Józef Franczak „Laluś” i wielu innych. Ciekawym uzupełnieniem wystawy są publikacje regionalnych autorów, którzy prezentują losy antykomunistycznego podziemia na Rzeszowszczyźnie.

Elzbieta Słowik

Autor: Katarzyna Materna