Czy na pewno jesteś mobilny ?

Krosno

Nie jesteś jeszcze naszym czytelnikiem ? Możesz zapisać się do Biblioteki przez Internet, a swoje dane osobowe potwierdzić z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP. W tygodniu Bibliotek dla pierwszych trzech zapisanych czytelników z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP czekają nagrody książkowe. Sprawdź czy jesteś mobilny ?
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w Internecie.


1 Krok : Wejdź na stronę internetową biblioteki https://www.krosno.pbw.org.pl i wybierz z zakładki Katalogi on-line „INTEGRO”;
2 Krok:  Wybierz opcję „Zaloguj” /na górze po prawej stronie ekranu/, a następnie
przycisk „Zarejestruj się”
3 Krok : Wybierz agendę do której  chcesz się zapisać
4 Krok : Wybierz zakładkę „Kontynuuj za pomocą profilu zaufanego”

Ważne :
Czytelnicy zapisani za pomocą profilu zaufanego mogą od razu zamawiać z wybranej Biblioteki książki, skany i ksero.
Zapamiętaj swój identyfikator /na górze po lewej stronie ekranu/ i hasło. Tymi danymi zalogujesz się na swoje konto do Biblioteki.

Autor: Katarzyna Materna