Ferie w Brzozowie

Krosno

Brzozowską Filię na początku ferii odwiedziła grupa dzieci z Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak, aby wziąć udział w „oswajaniu ciemności”. Zajęcia z wykorzystaniem odpowiednich zabaw, „Czarnej książki kolorów”, historii Louisa Braille’a i jego alfabetu oraz reportaży z archiwum Polskiego Radia przybliżyły uczestnikom sposoby postrzegania rzeczywistości przez osoby niewidome.
18 lutego podopieczni Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie wyruszyli w zimową podróż za koło polarne z Nelą Małą Reporterką, śledząc jej przygody w książkach „Nela i polarne zwierzęta” oraz „Nela na kole podbiegunowym”. Poza tym w trakcie spotkania, dzieci mogły wykonać podobizny zwierząt stref polarnych w technice origami.
Dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Brzozowie podczas zajęć „To i owo na zimowo, czyli sposoby na feryjną nudę”, zorganizowanych 19 lutego, wysłuchały opowiadania „Jazda figurowa”  ze zbioru „5-minutowe bajki na zimę” Barbary Supeł.  Następnie odgadywały zagadki o zimie, układały zimowe obrazki, rozwiązywały rebusy oraz wykonały zakładkę do książki.

Autor: Katarzyna Materna