Finał powiatowego konkursu plastycznego „Dom Sokoła – architektura”

Krosno

17 czerwca 2021 w Gmachu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego dla szkół podstawowych pt. „Dom Sokoła – architektura”, którego współorganizatorem była sanocka Filia PBW w Krośnie. Inicjatywa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a wykonane prace były na wysokim poziomie artystycznym.
Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat historii „Sokoła” w Sanoku, wychowanie patriotyczne poprzez artystyczną formę wyrazu oraz rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania historią regionalną.
Spośród 75 prac w trzech kategoriach wiekowych, wyłoniono laureatów konkursu, którzy otrzymali medale, dyplomy i nagrody książkowe. Przy okazji, uczestnicy konkursu zapoznali się z historią sanockiej Sokolni, swoistym pomnikiem walki o niepodległość.
Gratulujemy zwycięzcom konkursu oraz wszystkim uczniom biorącym w nim udział, a także ich rodzicom i opiekunom. 

Prezentacja prac plastycznych uczestników powiatowego konkursu plastycznego „Dom Sokoła – architektura”

Autor: Katarzyna Materna