Internet i nowe media – szanse i zagrożenia

Krosno

14 listopada br. nauczyciel bibliotekarz jasielskiej Filii PBW w Krośnie Beata Szczepanik poprowadziła dla uczniów kl. III „a” z Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w Internecie oraz sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom korzystania z zasobów sieci.
Fakt życia w medialnym świecie implikuje konieczność przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości,         szczególnie do odpowiedzialnego, krytycznego i racjonalnego korzystania z narzędzi technologii informacyjnej zarówno w roli odbiorcy, jak i twórcy przekazów medialnych. Na zakończenie zajęć uczniowie wypełniali Test uzależnienia od Internetu.

Beata Szczepanik

Autor: Katarzyna Materna