„Internetowe znajomości” i „Stop cyberprzemocy” – zajęcia w Brzozowie

Krosno

13 i 14 czerwca 2019 r. w brzozowskiej Filii PBW odbyły się zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z  Internetu.
Uczniowie klasy 7 wzięli udział w zajęciach „Internetowe znajomości – sposób na przyjaźń czy zagrożenie?”, podczas których przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa, jakie powinny być zachowane przy kontaktach w Sieci i spotkaniach w świecie rzeczywistym z osobami poznanymi przez Internet. Uczniowie klasy 8 podczas zajęć „Stop cyberprzemocy” zapoznali się z formami przemocy w Internecie oraz przypomniano im zasady odpowiedzialnego korzystania z sieci. W trakcie zajęć rozmawiano m.in. na temat: co robić, żeby nie stać się ofiarą cyberprzemocy, jak korzystać z Internetu, by nikogo nie skrzywdzić, jak reagować będąc świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy. Dużo uwagi poświęcono zjawisku „happy slapping”, czyli publikowaniu i rozsyłaniu przez Internet ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć czy filmów.  
 
Elżbieta Szul

Autor: Elżbieta Wilusz