Jak skutecznie mówić „nie” – zajęcia w jasielskiej Filii

Krosno

21 marca br. wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy „Promyki" w Jaśle wzięli udział w zajęciach wychowawczych z elementami biblioterapii „Jak skutecznie mówić nie”.
Miały one na celu kształcenie umiejętności asertywnego reagowania w sytuacjach wyboru, rozwijanie poczucia własnej wartości. Postawa asertywna pomaga mówić „nie”, kiedy trzeba odmówić, oprzeć się lub przeciwstawić naciskom grupy bądź pojedynczej osoby w sytuacjach zagrożenia. Może być również skutecznym środkiem w walce z agresją, zarówno w obronie ofiary, jak też  w terapii osób będących agresorami. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z podstawowymi rodzajami zachowań: uległość, agresywność, asertywność. Wysłuchali opowiadania „Następczyni tronu”, a następnie odpowiadali na pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Ponadto wykonywali ćwiczenia, które pozwoliły im  przekonać się, że w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi  najskuteczniejszą i najbardziej pozytywną jest postawa asertywna.

Beata Szczepanik

Autor: Katarzyna Materna