Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Krosno

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to seria debat i dyskusji prowadzonych przez obywateli. Stanowi ona forum debaty ze społeczeństwem obywatelskim, tj. obywatelami i organizacjami pozarządowymi, na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską.

Wydarzenie publicznie inaugurujące prace Konferencji odbyło się  9 maja br., w tzw. Dzień Europy. 
Skorzystaj z poniższych narzędzi i zaangażuj się w kształtowanie przyszłości UE.

Masz pomysł - zgłoś go!

Od 19 kwietnia 2021 roku, dzięki nowej wielojęzycznej platformie cyfrowej, obywatele z całej Europy mają możliwość śledzenia i komentowania pomysłów innych, organizować wydarzenia poświęcone danej tematyce lub brać udział w spotkaniach i debatach organizowanych przez innych. Wszystkie wydarzenia są zamieszczane na interaktywnej mapie, która ułatwia użytkownikom ich wyszukiwanie oraz umożliwia szybką rejestrację udziału online.
Najlepszy sposób na zapewnienie lepszej przyszłości to wspólne ją sobie wyobrazić. Zapraszamy więc wszystkich obywateli do zabierania głosu na platformie cyfrowej Konferencji i podzielenia się swoimi pomysłami na to, jak powinna wyglądać Europa.
Unijne zagadnienia zostały podzielone na platformie na dziesięć grup tematycznych:

  • Zmiana klimatu i środowisko
  • Zdrowie
  • Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie
  • Transformacja cyfrowa
  • Demokracja europejska
  • UE na świecie
  • Wartosci i prawa, praworządność, bezpieczeństwo
  • Migracja
  • Edukacja, kultura, młodzież i sport
  • Inne pomysły
Złożone przez Państwa wnioski i pomysły – będą wzięte pod uwagę na etapie planowania wspólnej przyszłości Europy, zarówno pod kątem zapewnienia jak najlepszych warunków życia jej mieszkańców, jak i rozwoju gospodarczego.
 
Więcej informacji o Konferencji oraz poradniki
- jak zorganizować wydarzenie w swojej miejscowości lub w internecie


Autor: Katarzyna Materna