Konferencja "Wyzwania i możliwości dydaktyczno-wychowawcze"

Krosno

W grudniu sanocka Filia PBW w Krośnie wzięła udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej „Wyzwania i możliwości dydaktyczno-wychowawcze”, której organizatorami byli: Koło Naukowe Młodych Pedagogów, Biuro Karier, Promocji i Współpracy i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku.
Podczas trwającej 4 sekcje konferencji poruszono takie zagadnienia jak: wizerunek nauczyciela, organizacja procesu dydaktycznego, środki i metody dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, uczeń niepełnosprawny, umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego rolą systemu rodzinnego, problematyka profilaktyki społecznej oraz współpraca z innymi podmiotami (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, biblioteka pedagogiczna).
Dla uczestników konferencji sanocka Filia przygotowała wystawę literatury związaną z tematyką poszczególnych sekcji, zachęcała do skorzystania z nowych e- usług wdrożonych w ramach projektu „Podkarpacie e-biblioteki pedagogiczne” oraz przedstawiła ofertę książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- „Weź wypożycz, weź przeczytaj…”.

Irena Florczak

Autor: Katarzyna Materna