Międzynarodowy Dzień Tolerancji z jasielską Filią

Krosno

16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Włączając się w obchody tego Dnia Beata Szczepanik nauczyciel bibliotekarz jasielskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie poprowadziła dla uczniów kl. I „rt” ZS nr 4 w Jaśle zajęcia edukacyjne o tolerancji.
Celem spotkania było zwrócenie uwagi uczniów na wartość postawy tolerancji, na kwestię związane z właściwym określeniem jej granic, uwrażliwienie ich na przejawy jej braku i zachęcenie do skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku. Młodzi ludzie mają często problem z akceptacją odmienności. A tymczasem różnorodność jest nieodłączną cechą współczesnego świata. Dlatego tak ważnym jest, aby kształtować w młodych ludziach postawę otwartości, zrozumienia i szacunku dla drugiego człowieka. Podczas spotkania młodzież miała możliwość przedstawienia swoich poglądów na ten temat.

Beata Szczepanik

Autor: Katarzyna Materna