O cyfrowej bibliotece w leskiej filii

Krosno

6 listopada 2018 roku w leskiej Filii odbyła się lekcja biblioteczna w której uczestniczyła III klasa Technikum Hotelarskiego ZSTiA w Lesku. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasobami oraz zasadami działania Academiki.
Cyfrowa biblioteka daje możliwość korzystania z publikacji znajdujących się w domenie publicznej (nie chronionych prawem autorskim) tj. książek i czasopism naukowych, w wersji elektronicznej zbiorów Biblioteki Narodowej. Można w niej znaleźć pełne teksty monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism.

W związku z przystąpieniem i realizacją przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa leska Filia przygotowała wystawkę nowych nabytków zakupionych z funduszy w/w programu.
Wszystkich czytelników zachęcamy do osobistego zapoznania się ze wszystkimi nowościami.

Autor: Katarzyna Materna