Ogólnopolski Dzień Biblioterapii z jasielską Filią

Krosno

14 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Biblioterapii zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne w 2016 roku.
Z tej okazji Beata Szczepanik - nauczyciel bibliotekarz jasielskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie zorganizowała i poprowadziła w dniu 13 listopada br. w  Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle zajęcia z elementami biblioterapii „W krainie emocji” dla dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Ich celem było kształcenie umiejętności prawidłowego rozpoznawania  i nazywania własnych i cudzych emocji, co sprzyja właściwemu rozwojowi zachowań społecznych, kształtowaniu postawy otwartej na świat i innych ludzi. Służyła temu odpowiednio dobrana literatura, ćwiczenia i zabawy oraz praca twórcza. W czasie spotkania wykorzystano pozycje zakupione prze bibliotekę w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Beata Szczepanik

Autor: Katarzyna Materna