„Ostatnia szarża” – wspomnienie o Janie Szelcu

Krosno

13 grudnia 2018r. w czytelni sanockiej filii PBW odbyło się spotkanie młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach z poezją Jana Szelca. Pan Jan był nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą młodzieży oraz poetą, nazywanym Bieszczadzkim Bardem, a także serdecznym przyjacielem sanockiej biblioteki. Zawsze pogodny, uśmiechnięty z wielką przyjemnością dzielił się swoją poezją z naszymi czytelnikami. Zaliczano go do poetów, których poezja prawdziwie wyrosła z Bieszczadów, gór i połonin które ukochał nad życie. Niestety 4 grudnia 2008 r. Pan Jan odszedł nagle i niespodziewanie od nas. Pozostał smutek i niedowierzanie a także tomiki jego poezji z dedykacjami w naszych zbiorach. W 10. rocznicę śmierci poety przypomniana została jego sylwetka oraz niepowtarzalne, pełne ciepła i miłości do ukochanych gór wiersze.
 
oprac. Agata Wajda-Paszkiewicz

Autor: Katarzyna Materna