Pedagogizacja rodziców

Krosno

„Wpływ czytania na rozwój dziecka” – pod takim tytułem odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mokrem. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez szkołę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i miało na celu ukazanie korzyści płynących z czytania i roli rodziny w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych dziecka.
Rodzicom zaprezentowano literaturę dla poszczególnych grup wiekowych dzieci oraz poradniki tematycznie dla rodziców związane z poruszanym zagadnieniem.

Autor: Katarzyna Materna