Projekt: SP! SERCE i POMOC

Krosno

PROJEKT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH województwa podkarpackiego. SP - to więcej niż szkoła podstawowa! SP! SERCE i POMOC
Autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy,nauczyciele, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Wprowadzenie, cele, zasady uczestnictwa w projekcie itp na stronie Kuratorium Oświaty w  Rzeszowie

Osoba do kontaktu:
Grażyna Tereszkiewicz– wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
e-mail: gtereszkiewicz@ko.rzeszow.pl tel.: 17 867 11 02

Autor: Katarzyna Materna