Rozmowy nauczycieli bibliotekarzy na temat bezpieczeństwa uczniów w sieci

Krosno

29 maja 2019 r. odbyło się w jasielskiej Filii ostatnie w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia. Przewodnim tematem spotkania była „Rola nauczyciela bibliotekarza w przygotowaniu uczniów do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci”. Zagadnienia dotyczące mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu są bardzo ważnym elementem w edukacji dzieci i młodzieży, stąd w roku szkolnym 2018/2019 był to jeden z priorytetów MEN. Temat przybliżyła zebranym  Przewodnicząca Sieci. Zaprezentowała m.in. związaną z nim, dostępną w bibliotece, literaturę. Ponadto zwróciła uwagę na stronę internetową Fundacji Orange gdzie można znaleźć ciekawe materiały edukacyjne dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa w sieci. Następnie obecni na spotkaniu nauczyciele bibliotekarze wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie omawianego tematu. Na zakończenie Przewodnicząca podsumowała działania Sieci w roku szkolnym 2018/2019.

Grażyna Jędryczka

Autor: Katarzyna Materna