Spotkanie Sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy w Brzozowie

Krosno

6 lutego 2019 r. w brzozowskiej Filii PBW w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”. Głównym tematem była promocja E-usług Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych oraz katalogu Integro.
Nauczyciele bibliotekarze podczas szkolenia ćwiczyli zamawianie skanów i kserokopii wybranych pozycji w katalogu Integro. W drugiej części spotkania rozmawiano o roli nauczyciela bibliotekarza w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. ​

Autor: Katarzyna Materna