Spotkanie Sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy w Brzozowie

Krosno

3 kwietnia 2019 r. w brzozowskiej Filii PBW odbyło się spotkanie Zespołu „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy” poświęcone tematowi „Uczeń trudny w szkole i bibliotece szkolnej”. Spotkanie prowadziła pani Krystyna Przyczynek, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie. Pani Krystyna omówiła przykłady „trudnego ucznia” oraz udzieliła wskazówek jak postępować w poszczególnych przypadkach. Podczas spotkania nauczyciele bibliotekarze mogli również zapoznać się ze zbiorami dotyczącymi omawianego tematu  dostępnymi w bibliotece. 

Elżbieta Szul

Autor: Elżbieta Wilusz