Spotkanie z poezją w „Literackim Zaułku”

Krosno

11.06.2019 r. w WTZ Stowarzyszenia „ŚWIETLIK” odbyło się uroczyste otwarcie Literackiego Zaułka, który mieści się w ogrodzie Warsztatu przy ulicy Zielonej. Zaułek powstał we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami sanockiej Filii PBW w Krośnie.
Jego nazwa – „Spóźniony Słowik” wyłoniona została wcześniej w trybie konkursu. Wybrane zostały również imiona drzewek, które podczas jego otwarcia wspólnie posadzono w zaułku. Płaczące brzózki otrzymały imiona: Dyda i Jagienka. Uroczystość zgromadziła wielu gości: uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku, podopiecznych WTZ Stowarzyszenia PROGRES oraz DPS-u „Światło Nadziei”. Podczas inauguracji Zaułka wystąpili uczestnicy WTZ Stowarzyszenia „ŚWIETLIK” ze skeczem – parodią wiersza J. Tuwima „Spóźniony słowik”, uczniowie oraz zaproszeni goście, którzy czytali wybrane przez siebie wiersze.

Autor: Katarzyna Materna