Spotkanie Zespołu „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy” w sanockiej filii

Krosno

W październiku br. w sanockiej Filii PBW w Krośnie odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym Spotkanie Zespołu „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”.
Podczas niego przedstawiono zebranym planowany harmonogram i tematykę spotkań na najbliższy rok szkolny. Głównym tematem spotkania było przedstawienie oferty Biblioteki w zakresie e-usług podkarpackich bibliotek pedagogicznych. Nauczyciele bibliotekarze zostali również przeszkoleni z obsługi nowego katalogu Integro.

Autor: Katarzyna Materna