Stop cyberprzemocy – zajęcia w jasielskiej Filii

Krosno

28 stycznia 2019 r. jasielska Filia PBW w Krośnie gościła młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle. Uczniowie wzięli udział w zajęciach na temat cyberprzemocy.
To zjawisko stało się w ostatnich latach poważnym problemem społecznym i przeciwdziałanie mu zajmuje obecnie priorytetowe miejsce w większości programów edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu w sieci. Celem spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego wykorzystywania Internetu oraz innych urządzeń multimedialnych, a także poznanie sposobów zapobiegania i przeciwdziałania im.        
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się z najczęstszymi formami cyberprzemocy oraz  możliwymi konsekwencjami zarówno dla  ofiary jak i sprawcy tego typu działań. Omówione zostały również metody profilaktyki i interwencji w sytuacji doświadczania przemocy w Sieci. Zaprezentowano także przydatne serwisy internetowe poświęcone temu problemowi.
Na zajęciach wykorzystano książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Beata Szczepanik

Autor: Katarzyna Materna