Szkoła – uczeń – nauczyciel – rodzic na starcie do drugiego etapu edukacyjnego