Uzależnienie od mediów – pedagogizacja rodziców

Krosno

W dniu 15 listopada br. Beata Szczepanik nauczyciel bibliotekarz jasielskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie uczestniczyła w zorganizowanym w Zespole Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle spotkaniu z rodzicami, podczas którego w ramach pedagogizacji wygłosiła prelekcję „Uzależnienie od mediów”.
Współczesne środki  komunikacji wywierają ogromny wpływ na rozwój i funkcjonowanie młodych ludzi, którzy też coraz częściej uzależniają się od nich. Spotkanie miało na celu uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i Internetu oraz wyposażenie ich w niezbędną wiedzę w tym temacie.  Prelekcja wzbogacona była prezentacją multimedialną oraz wystawką książek związanych z omawianym tematem zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dostępnych w zbiorach biblioteki. Temat spotkania wpisuje się  w realizację jednego  podstawowych  priorytetów MEN na rok szkolny 2018/2019 „Rozwijanie kompetencji cyfrowych u uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”.

Beata Szczepanik

Autor: Katarzyna Materna