„Współpraca w chmurze internetowej”- warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy

Krosno

13 lutego 2020 r. r. odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie członków ”Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy PBW w Krośnie”.
Na warsztatach poszerzaliśmy swoją wiedzę i rozwijaliśmy umiejętności pracy w chmurze internetowej. Prowadzący warsztaty, Jarosław Menet - nauczyciel konsultant z PCEN Oddział w Krośnie przybliżył nam takie zagadnienia jak : udostępnianie plików na dysku Google, pakiet biurowy, zdalna współpraca w chmurze. Ze względu na obszerność zagadnienia wyraziliśmy potrzebę pogłębienia tej tematyki i poszerzenia o ćwiczenia w zakresie tworzenia ankiet o raz pracy z tablicą interaktywną.

Autor: Katarzyna Materna