"Wychowanie przez czytanie" - spotkanie z rodzicami

Krosno

Podczas spotkania z rodzicami uczniów klas Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. B. Markiewicza w Krośnie w dniu 6 listopada odbyła się prelekcja nauczyciela bibliotekarza „Wychowanie przez czytanie, czyli jak wychować dziecko na czytelnika”.Celem spotkania było przybliżenie słuchaczom korzyści płynących z czytania jakimi są m.in. wsparcie rozwoju psychicznego, intelektualnego oraz społecznego dzieci i młodzieży, kształtowanie ich wrażliwości moralnej, nauka logicznego myślenia, rozwój swobody w mówieniu oraz pogłębianie zainteresowań i wiele innych. Polecono również odpowiednią literaturę, źródła wiedzy o rynku książki dla dzieci i młodzieży, akcjach popularyzujących czytelnictwo oraz zarekomendowano niektóre nowości wydawnicze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

Autor: Sabina Szklarska