Zaproszenie na konferencję „Autyzm – wiem, rozumiem, pomagam”

Krosno

Powiat Krośnieński, PCEN w Rzeszowie O. Krosno, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, Szkoła Podstawowa w Dukli
zapraszają

Państwa Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczycieli, Rodziców, Przedstawicieli JST oraz Pracowników PCPR, GOPS, MOPS, ŚDS oraz wszystkie zainteresowane Fundacje i Stowarzyszenia na konferencję organizowaną w ramach obchodów:
Powiatowego Dnia Świadomości Autyzmu pod nazwą „Autyzm – wiem, rozumiem, pomagam”,

która zostanie przeprowadzona w formule on – line w dniu 12 kwietnia 2021 roku.


Program konferencji:

godz. 10.00 – 10.10  Otwarcie konferencji – Jan Pelczar – Starosta Krośnieński
godz. 10.10 – 10.30  Niezbędnik praktyka – 7 kroków do współpracy z dzieckiem z ASD – Agnieszka Rajs - Glazar, logopeda, pedagog specjalny, superwizor behawioralny.
godz. 10.30 – 10.50 Wybory rodziców dzieci ze spektrum autyzmu – Izabela Pesz, Prezes Stowarzyszenia Klub Rodziców Autyzm Krosno.
godz. 10.50 – 11.10 Układ społecznego zaangażowania, jako warunek rozwoju – Teresa Jadczak – Szumiło, dr nauk społecznych, psycholog.
godz. 11.10 – 11.30 Otoczenie, zaangażowanie oraz edukacja w domu i w szkole – Andrzej Dziugan, Wicedyrektor PCEN w Rzeszowie ds. Oddziału w Krośnie.
godz. 11.30 – 11.50 Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu. Stygmatyzacja i autostygmatyzacja – czy musi występować? – Józefa Winnicka -
Sawczuk, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkonej.
godz. 11.50 – 12.10 Wzrastajcie z nami, nie obok nas – biblioteka przyjazna osobom z autyzmem – Małgorzata Szybiak, Dyrektor PBW w Krośnie.
godz. 12.10 – 12.15 Publikacje na temat zaburzeń osób ze spektrum autyzmu w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie
– Romualda Wojnar, Wicedyrektor PBW w Krośnie.
godz. 12.15 Dyskusja panelowa. Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

Autor: Katarzyna Materna