Zaproszenie na konferencję „Narzędzia WEB 2.0 w pracy bibliotekarza”

Krosno

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy do udziału w konferencji „Narzędzia WEB 2.0 w pracy bibliotekarza” Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja elektroniczna lub telefoniczna 13 43215 72 wew. 23

Liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o potwierdzenie udziału do 16 listopada 2018 r.

Termin    : 21 listopada 2018 r.  r. godz. 9.30 – 13.30
Miejsce   : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie ul. Grodzka 45 B
Adresaci : Nauczyciele bibliotekarze

PROGRAM KONFERENCJI:
„Narzędzia WEB 2.0 w pracy bibliotekarza”
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 21 listopada 2018 r.
 
9.15 - 9.30   rejestracja uczestników konferencji
9.30 - 9.40   otwarcie konferencji,
Dyrektor PBW Małgorzata Szybiak
9.40–11.15   „Narzędzia WEB 2.0 w pracy bibliotekarza”
Grzegorz Gmiterek, doktor bibliologii i informatologii, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego , autor wielu publikacji  m.in. „Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0” , „Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece”.
11.15-11.30 przerwa kawowa
11.30-13.30 „Social media w pracy bibliotekarza”
Grzegorz Gmiterek, doktor bibliologii i informatologii, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego , autor wielu publikacji  m.in. „Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0” , „Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece”.                   

Konferencja

Rejestracja 
Szanowni Państwo! Zapraszamy do rejestracji - prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

*


*


*


*


Administratorem danych osobowych Uczestników jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, ul. Grodzka 45B, dalej Biblioteka. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres email iodko@pbw.org.pl. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie zgody, w celu udziału w konferencji. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia zakończenia konferencji, dalsze przetwarzanie danych osobowych po tym terminie jest możliwe do celów archiwalnych w interesie publicznym lub z innych względów wynikających z przepisów prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na sposób przetwarzania jego danych przez Bibliotekę. 

.Autor: Katarzyna Materna