40. rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce – relacja ze spotkania historycznego w PBW w Przemyślu

Przemyśl

„Upamiętniając 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego czujemy się zobowiązani do utrwalania pamięci o tamtych dramatycznych wydarzeniach, przede wszystkim po to, aby one już nigdy się nie powtórzyły, ale też z wdzięczności dla ofiar tych wszystkich, którzy nie wahając się, położyli szalę własnego życia, zdrowia, własnej wolności, aby dzisiaj Polska mogła być wolną i suwerenną. Pamiętajmy o nich wszystkich i przekazujmy tę pamięć kolejnym pokoleniom. (…) Wspominając te wydarzenia śp. Prezydent Lech Kaczyński powiedział Wolna Polska nie zrodziła się z niczego. (…) Zrodziła się z wysiłku wielu tysięcy Polek i Polaków. I to jest nasz sukces. Możemy powiedzieć, że wolność wywalczyliśmy sobie sami, a teraz musimy zrobić wszystko, żeby wolność tą wykorzystać jeszcze lepiej niż dotąd” – to fragment listu Wojewody Podkarpackiego - Ewy Leniart, skierowanego do organizatorów i uczestników spotkania historycznego, które odbyło się w PBW w Przemyślu 15 grudnia 2021 r.

Wydarzenie zorganizowane przez Bibliotekę w ramach obchodów 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce miało przebieg hybrydowy. Na żywo w spotkaniu uczestniczyli uczniowie II klasy liceum z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu wraz z nauczycielem historii Jackiem Bazanem oraz goście honorowi:
  • Anna Huk - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
  • Janusz Łukasiewicz - Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury UM w Przemyślu,
  • Andrzej Huk - Wójt Gminy Przemyśl,
  • Piotr Worosz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu,
  • Aneta Pacuła - Wydział Edukacji i Sportu UM w Przemyślu.

Pozostałe zainteresowane tematem osoby mogły na bieżąco śledzić przebieg spotkania dzięki transmisji na kanele YouTube.

W programie wydarzenia znalazły się dwa referaty, które kolejno wygłosili:
  • Zenon Fajger – główny specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Rzeszowie „Przyczyny i przebieg stanu wojennego w Polsce” oraz
  • Artur Brożyniak – specjalista Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Rzeszowie „Stan wojenny w województwie przemyskim w okresie od 13.12.1981 r. do końca 1982 r.”.

Po oficjalnej części obecni na sali mogli podyskutować, zadawać prelegentom pytania, a także podzielić się własnymi refleksjami na temat przedsięwzięcia, w którym uczestniczyli oraz wspomnieniami związanymi z życiem w PRL, w czasie stanu wojennego i kilka lat po jego zakończeniu (p. Anna Huk, p. Andrzej Huk, p. J. Bazan).

Cały przebieg spotkania można obejrzeć na kanale YouTube – link do nagrania.

Zachęcamy do skorzystania z tego materiału szczególnie uczniów i nauczycieli, dla których może on stanowić doskonałą pomoc dydaktyczną podczas omawiania zagadnień związanych z przebiegiem stanu wojennego w Polsce i na terenie byłego województwa przemyskiego.

Autor: Elżbieta Krupa