Bezpieczeństwo w Internecie w bibliotece szkolnej i poza nią – relacja ze spotkania Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu przeworskiego

Przemyśl

W ramach działalności Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu przeworskiego w dniu 22 listopada w przeworskiej filii PBW w Przemyślu odbyło się spotkanie szkoleniowe, inaugurujące działania sieci w roku szkolnym 2023/2024.

Pierwsza część spotkania poświęcona była ważnemu zagadnieniu bezpieczeństwa w Internecie. Nauczyciel bibliotekarz Filii PBW w Przeworsku Anna Szewczyk przeprowadziła szkolenie nt. „Bezpieczeństwo w Internecie w bibliotece szkolnej i poza nią”, podczas którego przybliżyła  nauczycielom bibliotekarzom problem wybranych zagrożeń typu malware, phishing i jak można się przed nimi zabezpieczać.

Czy nauczycielom bibliotekarzom potrzebna jest wiedza o bezpieczeństwie w sieci?  Zainteresowanie i aktywność uczestników szkolenia potwierdziły potrzebę aktualizowania wiedzy o zagrożeniach w sieci, aby chronić siebie i uczniów przed cyberprzemocą, niewłaściwymi treściami, naruszaniem bezpieczeństwa danych i skutecznie reagować na niebezpieczne sytuacje. Uzupełnieniem tematyki spotkania była  wystawa książek na temat cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży dostępnych w bibliotece pedagogicznej w Przeworsku.

W drugiej części spotkania moderator sieci Katarzyna Rudnicka przedstawiła ofertę tegorocznych szkoleń i działań skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Dyskusja wokół spraw bibliotek szkolnych utwierdziła nauczycieli zebranych w bibliotece pedagogicznej w przekonaniu, że warto rozmawiać o swoich doświadczeniach zawodowych, dzielić się wiedzą i dobrymi przykładami.

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli bibliotekarzy ze szkół miasta i powiatu przeworskiego do włączenia się w działania naszej sieci współpracy.

Autor: Katarzyna Rudnicka