Cyberprzemoc, niebezpieczeństwa płynące z nieodpowiedniego korzystania z Internetu

Przemyśl

22 marca br. w Spółdzielczym Domu Kultury „Ikar” w Jarosławiu odbyła się konferencja dla nauczycieli powiatu jarosławskiego, podczas której sierż. sztab. Krzysztof Skiba z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówił główne formy przemocy, jakie występują w przestrzeni wirtualnej.

Cyberprzemoc jest to przemoc psychiczna, dla której narzędziem stają się elektroniczne środki przekazu, takie jak komputer czy telefon komórkowy. W Internecie zjawisko cyberprzemocy obserwujemy na portalach społecznościowych, forach, czatach czy blogach. Jak podkreślał prelegent, cyberprzemoc nie obejmuje jednego konkretnego przestępstwa, ale jest to cały wachlarz zachowań niezgodnych z prawem.

Osoby dotknięte cyberprzemocą czują się bezradne, upokorzone i bardzo zranione. Zjawisko to jest szczególnie dotkliwe dla dzieci i młodzieży, ponieważ spada ono na nich przeważnie ze strony grupy rówieśniczej. Od cyberprzemocy ciężko się uwolnić, gdyż współcześnie cały czas jesteśmy podłączeni do sieci Internet.

Gość zwrócił szczególną uwagę na cyberbullying, cyberstalking, podszywanie się pod inne osoby, czy wykorzystywanie umieszczonych przez nie treści, zwłaszcza zdjęć. W Internecie nic nie ginie. Przybyli na konferencję obejrzeli też dwa filmy, z których jeden „Zaloguj się do życia” bardzo obrazowo pokazał skutki uzależnienia od Internetu.

W spotkaniu udział wzięło 35 nauczycieli ze szkół powiatu jarosławskiego, którzy dowiedzieli się także, gdzie szukać pomocy i wsparcia w przypadku wystąpienia zjawiska cyberprzemocy w ich placówce.

Autor: Anna Weselak