Drogi Polaków do Niepodległości – relacja z konferencji w Przemyślu, Przeworsku, Jarosławiu i Lubaczowie

Przemyśl

    27 września 2018 r. o godz. 9.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się konferencja historyczna Drogi Polaków do Niepodległości, wpisująca się w trwające w całym kraju przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

    Konferencję zainicjowała i zorganizowała PBW w Przemyślu, zaś jej współorganizatorami byli: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie.

    Przedsięwzięcie adresowane było do dyrektorów, nauczycieli, uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, III gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli środowiska oświatowego, kulturalnego, samorządowego oraz wszystkich zainteresowanych z miast i powiatów przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego oraz przeworskiego. Ze względu na tak rozległy zasięg, kolejne odsłony konferencji miały miejsce 27 września br. o godz. 12.00 w Przeworsku, zaś 28 września 2018 r. o godz. 9.00 w Jarosławiu i godz. 12.30 w Lubaczowie.

    Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty
 • Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia
 • Krzysztof Szpyt – Burmistrz Miasta Lubaczowa
 • Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla
 • dr Leszek Kisiel – Burmistrz Miasta Przeworska
 • Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski
 • Józef Michalik – Starosta Lubaczowski
 • Jan Pączek – Starosta Przemyski
 • Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski.

    W głównej – merytorycznej części konferencji znalazły się trzy referaty. Jako pierwszy głos zabrał dr Jacek Magdoń – specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, który wygłosił prelekcję nt. znaczenia walki zbrojnej w dążeniu do odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnie, o sytuacji Polaków w poszczególnych zaborach i ich postawie wobec represji zaborców opowiedziała dr Irena Kozimala – Dyrektor Instytutu Historii PWSW w Przemyślu. Ostatni wystąpił Piotr Pilch – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, który podzielił się ze słuchaczami swoimi refleksjami na temat roli współczesnej rodziny w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży. Na zakończenie wszyscy zebrani mogli obejrzeć występ artystyczny o tematyce patriotycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu.

    Należy zauważyć, że we wszystkich miejscach konferencja miała ten sam przebieg. Jedyną różnicę stanowił wspomniany występ artystyczny, który w każdym mieście zapewniała młodzież i nauczyciele z miejscowej szkoły (Przeworsk – uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych; Jarosław – uczniowie z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących; Lubaczów – Marek Majcher-nauczyciel z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. K. Komedy).

    W wydarzeniu łącznie wzięło udział ok. 450 osób (140 w Przemyślu, 150 w Przeworsku, 70 w Lubaczowie, 90 w Jarosławiu). Wśród nich byli uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych Nr 1, Nr 11 i Nr 16 w Przemyślu, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, Szkoły Podstawowej w Hermanowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku, Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku, Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku, Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Jarosławiu, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących oraz szkół podstawowych Nr 4 i Nr 10 w Jarosławiu )

    W konferencji licznie uczestniczyli również goście honorowi, m.in. Andrzej Homa- Dyrektor Biura Senatorskiego Mieczysława Golby, Krzysztof Szpyt - Burmistrz Miasta Lubaczowa, Janusz Owsiak - Wicestarosta Powiatu Przeworskiego, Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, Robert Bal - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, Maria Magoń – Radna Rady Powiatu Lubaczowskiego, dr Barbara Pelczar-Białek - Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Elżbieta Lemek – starszy wizytator przemyskiego oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją KO w Rzeszowie, Elżbieta Tarnawska - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Janusz Łukasiewicz - Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Anna Stankiewicz - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, przedstawiciele duchowieństwa, związków zawodowych, związków oraz stowarzyszeń historycznych i literackich, rad seniorów oraz inni zainteresowani.

    W pismach pamiętali o nas:

 • Marek Kuchciński – Marszałek sejmu RP
 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Jerzy Cypryś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

    Za wszystkie życzenia i życzliwe słowa serdecznie dziękujemy.

    Na zakończenie, jako organizatorzy przedsięwzięcia pragniemy podziękować prelegentom za niezwykle ciekawą lekcję historii i patriotyzmu, zaś słuchaczom za przybycie i uważne słuchanie. To Wasza obecność nadaje naszej pracy sens! Jeszcze raz dziękujemy.

Autor: Elżbieta Krupa