Dziecko ma swoje prawa

Przemyśl

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia 31. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka - najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka.

Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka. Przypominając szczególny wkład i rolę Polski w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r. ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Obchody tego dnia mają na celu upowszechnienie praw dziecka, zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Mają uświadomić najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać oraz do kogo mogą się zwrócić, jeśli są łamane. A dorosłym przypominać, że mają stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

W zbiorach przeworskiej filii PBW zainteresowani tą tematyką znajdą wiele publikacji książkowych i artykułów z czasopism (zaprezentowanych w wyborze na wystawie).
Zapraszamy do obejrzenia wystawy online „Dziecko ma swoje prawa”.

Autor: Anna Szewczyk