Dziecko w sytuacji kryzysowej. Jak rozpoznać, zrozumieć i pomóc? Konferencja o zasięgu wojewódzkim.

Przemyśl

Kryzysy i stres są nieodłączną częścią życia,
a reakcje kryzysowe nie są patologią.
[Wanda Badura- Madej]
 
Od kilku lat można zaobserwować u dzieci i młodzieży wzrost występowania obniżonego nastroju, napięcia, przeciążenia oraz innych trudności psychicznych. Statystyki jednoznacznie wskazują m.in. na zwiększenie liczby prób samobójczych wśród młodych ludzi. W styczniu 2023 roku odnotowano ich 2031, z czego 150 zakończyło się zgonem. Dane pokazują niechlubny rekord. To wzrost o ponad 150% w porównaniu do ubiegłego roku. Zdrowie psychiczne staje się wyzwaniem naszych czasów.

Rodzina, ale i także szkoła, odgrywają znaczną rolę w wykształceniu u dzieci i młodzieży mechanizmów radzenia sobie ze zbliżającym się kryzysem, które potem towarzyszą im przez całe życie. Symptomy nadchodzącego kryzysu mogą najszybciej zauważyć rodzice i nauczyciele oraz wesprzeć młodego człowieka w radzeniu sobie z trudną sytuacją.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu serdecznie zapraszają dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy ze szkół i placówek oświatowych województwa podkarpackiego na konferencję pt. Dziecko w sytuacji kryzysowej. Jak rozpoznać, zrozumieć i pomóc?, która odbędzie się 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 11.00 w siedzibie biblioteki (Przemyśl, ul. Śnigurskiego 10-12).

Poruszany temat konferencji zgodny jest z tegorocznym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa /pkt 6/.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojciech Bakun - Prezydent Miasta Przemyśla oraz Jan Pączek - Starosta Przemyski.

W programie:
11.00 – 11.10    
Otwarcie konferencji

11.10 – 11.30    
Interwencje policji wobec osób nieletnich z zaburzeniami suicydalnymi
/sierż szt. Alicja Tysowska – Prejzner, funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu/
 
11.30 – 12.10    
Pomiędzy bezradnością a skuteczną pomocą. Dorosły wobec impasu rozwojowego dziecka
/Joanna Markin - psycholog, terapeuta, pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemyślu/
 
12.10 – 12.50    
Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie?
/Mariola Stasieczek – nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu/
 
12.50 – 13.00    
Przerwa kawowa
 
13.00 – 14.00    
Literatura wsparciem w sytuacjach kryzysowych
/dr Wanda Matras – Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu/
 
14.00 – 14.20     
Biblioterapia w praktyce, czyli jak wykorzystywać moc książek w różnych obszarach pracy biblioteki pedagogicznej
/Romualda Wojnar – Wicedyrektor ds. PBW w Krośnie/
 
14.20 – 14.30    
Podsumowanie spotkania

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału do 8 grudnia br. pod numerem telefonu 16 678 49 42 w. 23 lub adresem mailowym Agnieszka.Biedron@pzpw.pl.  O udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 
Jako organizatorzy konferencji wyrażamy nadzieję na liczny udział nauczycieli. Jesteśmy bowiem przekonani, że dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom przyczynią się do wzmocnienia ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Autor: Agnieszka Biedroń