Edukacja patriotyczna w lubaczowskiej czytelni

Przemyśl

W roku 2019 obchodzimy ważne rocznice i wydarzenia historyczne m.in. 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, 100. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego. Przypadająca również w tym roku 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była okazją do przeprowadzenia w czytelni PBW Filia w Lubaczowie warsztatów edukacyjnych o tematyce patriotycznej. Uczestnikami zajęć byli wychowankowie Świetlicy Podwórkowej. Tematem zajęć był los młodych powstańców i dzieci podczas Powstania Warszawskiego. Celem było poszerzenie wiedzy dotyczącej udziału dzieci i młodzieży w walkach powstańczych, uświadomienie trudu i poświęcenia małych bohaterów podczas powstania warszawskiego. Część początkowa to zajęcia integracyjne, mające na celu przełamanie lodów i naukę kreatywnego myślenia. W drugiej części warsztatów dzieci pracowały w grupach, opracowując tematy dotyczące działalności sanitariuszy, harcerzy, małego sabotażu. Podczas pracy uczestnicy poznali takie pojęcia jak konspiracja, Harcerska Poczta Polowa, Szare Szeregi, „Zawiszacy”, Polska Walcząca, gołębiarz. Zajęcia grupowe to praca z materiałami pomocniczymi: Dzieci pomagają powstańcom i ludności Warszawy, Pomnik Małego Powstańca, Roznosiciele radości, Przygotowania najmłodszych do powstania, Najmłodsi sanitariusze i sanitariuszki.Uczestnikom towarzyszyły pieśni powstańcze oraz film poświęcony wydarzeniom z 1944 roku. Dzieci z zaangażowaniem wzięły udział w tej ciekawej, nietypowej lekcji historii.

Autor: Wiesława Olchowy