Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata – relacja z konferencji.

Przemyśl

Świat zmienia się każdego dnia. Żyjemy w czasach coraz bardziej zmechanizowanych,  skomputeryzowanych, przepełnionych technologiami, dzięki którym wymiana informacji jest szybka i sprawna. Nowe, interaktywne technologie zagościły również w bibliotekach zmieniając ich wizerunek, organizację pracy, zakres działań, mentalność pracowników i użytkowników.
 
W obliczu intensywnego rozwoju technologii informacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu wraz z innymi bibliotekami pedagogicznymi województwa podkarpackiego dokłada wszelkich starań, aby nadążyć za wymaganiami współczesnego świata i człowieka, współrealizując projekt Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne (w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020).
 
Pragnąc przybliżyć wykorzystywanie nowych technologii w edukacji oraz nowoczesne e-usługi wdrożone przez podkarpackie biblioteki w ramach omawianego projektu Pedagogiczna Biblioteka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu wraz z filiami w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie zorganizowała konferencję pt. Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata.
 
Spotkanie adresowane do  dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli miast Przemyśla, Jarosławia, Przeworska, Lubaczowa oraz powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego odbyło się 23 października 2019 r. w sali audiowizualnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Zasadniczym punktem programu był wykład prof. nadz. AWSB dra hab. inż. Janusza Morbitzera z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. To niezwykła osobowość polskiej nauki w obszarze edukacji i mediów. Nazwisko profesora znajduje się na liście stu osób w Polsce najbardziej zaangażowanych w krzewienie zdolności niezbędnych we współczesnym świecie (Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych). Wygłosił on niezwykle interesujący, zmuszający do refleksji wykład pt. Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata. W swoim wystąpieniu, odwołując się do krajowych i zagranicznych autorytetów naukowych przekazał słuchaczom olbrzymią wiedzę na omawiany temat. Podkreślał, aby korzystać z nowoczesnych technologii rozsądnie nie zapominając o tradycyjnych wartościach i ideach. Zwrócił również uwagę na konieczność znalezienia równowagi pomiędzy technologiami edukacyjnymi XXI wieku, a humanistycznym wymiarem rozwoju każdego człowieka.

W kolejnym punkcie konferencji uczestnicy zostali poinformowani o projekcie Podkarpackie e - biblioteki pedagogiczne, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Tę część w wystąpieniu pt. Nowy e-wymiar bibliotek pedagogicznych zaprezentował Seweryn Kolano – Kierownik Biura Informatyki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Zreferował on wdrożone w ramach projektu nowe funkcjonalności, tzw. e-usługi dostosowane do potrzeb współczesnego użytkownika (np.: zdalne wypożyczenia i zwroty książek, internetowe zamawianie kserokopii i skanów dokumentów, internetowa rezerwacja komputerów, komunikacja z bibliotekarzem za pomocą czatu internetowego, zapis do biblioteki z wykorzystaniem ePUAP - profilu zaufanego).
 
Udoskonalanie i unowocześnianie typowo bibliotecznych działań naszej placówki: jak gromadzenie, opracowywanie i przede wszystkim udostępnianie zbiorów to bezspornie czołowy temat tej konferencji. Jednakże oprócz tych działań biblioteka podejmuje również szereg inicjatyw o charakterze edukacyjno - kulturalnym, których celem jest wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych. Korzystając z obecności dyrektorów i nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych czterech miast i powiatów kierownicy wydziałów oraz filii PBW w Przemyślu (Agnieszka Biedroń, Małgorzata Herda, Renata Stefanik, Katarzyna Rudnicka) przedstawili Ofertę przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych na rok szkolny 2019/2020.

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują przybyłym na spotkanie dyrektorom szkół i placówek oświatowych, nauczycielom i bibliotekarzom oraz gościom honorowym:
  • Piotrowi Pilchowi - Wicemarszałkowi Województwa Podkarpackiego
  • Elżbiecie Tarnawskiej – Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu
  • Joannie Mordarskiej – Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Przeworsku
  • Rafałowi Poradzie – przedstawicielowi Urzędu Miejskiego w Przemyślu
  • Henrykowi Prochowskiemu – Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku reprezentującemu dra Leszka Kisiela – Burmistrza Miasta Przeworska
  • dr. Maciejowi Waltosiowi – Dyrektorowi Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Na koniec serdecznie dziękujemy Janowi Jaroszowi – Dyrektorowi Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu za użyczenie sali audiowizualnej, Bogusławowi Urbanowi –Staroście Powiatu Przeworskiego za ufundowanie pamiątkowych albumów dla prelegentów oraz Andrzejowi Olejnikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu za usługę cateringową konferencji.

Autor: Agnieszka Biedroń