ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu informuję, że posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).  Adres platformy: https://epuap.gov.pl/

Adres skrytki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu na ePUAP:
/pbwprzemysl/SkrytkaESP
 
W celu dostarczenia do PBW w Przemyślu dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem www.epuap.gov.pl.

Na adres skrytki Biblioteki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnionego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".

Zapraszamy do korzystania z powyższej możliwości kontaktu.

Autor: Elżbieta Krupa