Gminny Konkurs Literacki Kartka z Pamiętnika ,,Warto pomagać i się dzielić”– zaproszenie

Przemyśl

Zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z Gminy Przeworsk do udziału 

w  Gminnym Konkursie Literackim Kartka z Pamiętnika ,,Warto pomagać i się dzielić”.


Prace konkursowe należy przesłać lub złożyć w Bibliotece Pedagogicznej w Przeworsku (ul. Jagiellońska 16, 37-200 Przeworsk) 
w terminie do 30.04.2021 r. 
Do nadesłanych prac należy dołączyć zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.

Organizatorzy:

  • Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku
  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu


Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Przeworsk.

Autor: Gertruda Kmiecik