Gminny Konkurs Literacki na komiks „Moje marzenia” – zaproszenie

Przemyśl

,,Uwierz w swoje marzenia i zacznij je spełniać już dziś…”


Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas 4-6 Gminy Przeworsk do udziału w

Gminnym Konkursie Literackim na komiks „Moje marzenia”.

Prace konkursowe należy przesłać lub złożyć w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu - Filia w Przeworsku
(ul. Jagiellońska 16, 37-200 Przeworsk) w terminie do 30.04.2021 r.

Do komiksu należy dołączyć zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.


Organizatorzy
Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu

Honorowy patronat nad konkursem objął
Wójt Gminy Przeworsk

Autor: Anna Szewczyk