Historia jest nieodzownym czynnikiem wychowania. Lekcja biblioteczna w jarosławskiej filii

Przemyśl

"Historia zamyka w sobie niewyczerpalne bogactwo prawd psychologicznych,
głębokich i ciekawych spostrzeżeń pedagogicznych,
nadzwyczajnych wysileń ducha ludzkiego, stopniowego postępowania
i wzajemnego oddziaływania".
Ewaryst Estkowski
 
17 listopada br. nauczyciel bibliotekarz jarosławskiej filii Dorota Grząba przeprowadziła lekcję historii pt. „Basia wyjechała do Ameryki. II wojna światowa oczami dziecka”.

Zajęcia przeprowadzone zostały  za pomocą kart narracyjnych teatru kamishibai i muzyki ilustrującej przedwojenne czasy, a także z wykorzystaniem archiwalnych dokumentów dźwiękowych.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli.
Zasadniczą częścią lekcji było opowiadanie oparte na znalezionym w 1958 r. w Przeworsku dzienniczku żydowskiej dziewczynki Basi. Jest to unikatowy dokument, w którym opisuje ona swoje radości i troski w przededniu II wojny światowej i w pierwszych dniach okupacji. Tytuł lekcji nawiązuje do ostatniego zdania zapisanego w zeszycie, w którym autorka wyraża pragnienie wyjazdu do Ameryki. W dzienniczku został też zawarty obraz życia mieszkańców przedwojennego Przeworska, ich zwyczaje, rozrywki, a także opisy obrzędów żydowskich.
Tematyka lekcji miała skłonić do refleksji i do zastanowienia się, jak zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości. Miała służyć zachowaniu pamięci o czasach, które bezpowrotnie minęły i osobach, które odeszły, a także wzmacniać poczucie własnej tożsamości i przynależności narodowej oraz rozbudzać patriotyzm lokalny.

Powyższe zajęcia zostały przeprowadzone wg scenariusza i wskazówek  Magdaleny Neuberg, autorki i pomysłodawczyni opowiadania.

Autor: Dorota Grząba