Interaktywna lekcja z jarosławską filią

Przemyśl

20 listopada b. r. bibliotekarka jarosławskiej filii Dorota Grząba przeprowadziła lekcję z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi. W zajęciach pt. „Mikołaj Kopernik – Patron 2023 r.” wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu.

Głównym celem spotkania było zainteresowanie młodzieży biografią i dokonaniami wybitnego Polaka – patrona 2023 r. Uczniowie wykonywali ćwiczenia, posługując aplikacjami mobilnymi tj. Kahoot, Wordwall, przy pomocy których, rozwiązywali zadania, wzięli udział w quizie, układali interaktywne puzzle. Uczestnicy mieli do dyspozycji prezentację, a sami korzystali z kodów QR. Podstawą zajęć było wysłuchanie podcastu autorstwa Barbary Bak pt. „Obroty, przewroty i przekręty – Mikołaj Kopernik dla początkujących”. Młodzież bardzo entuzjastycznie wypowiadała się na temat wysłuchanej audycji, która była twórczym narzędziem dydaktycznym do poznania sylwetki wybitnego wynalazcy. Tematyka lekcji miała charakter interdyscyplinarny, która w sposób wielowymiarowy odniosła się do poruszanych w niej zagadnień. Mamy nadzieję, że ta lekcja historii, języka polskiego, historii sztuki i geografii, choć nie wyczerpała tematu, to zaciekawiła i wyposażyła uczestników w dodatkową wiedzę.

Autor: Dorota Grząba