„Jak powstaje książka” - mini warsztaty dla przedszkolaków przeprowadzone przez jarosławską filię.

Przemyśl

22 marca 2021 r. po raz trzeci obchodzony był Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

Dla podkreślenia wagi inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki, jarosławska filia, za pośrednictwem aplikacji Teams, przeprowadziła dwa spotkania, w których wzięły udział przedszkolaki z grupy zielonej i czerwonej Miejskiego Przedszkola nr 9 Montessori w Jarosławiu.

Celem mini warsztatów pt. „Jak powstaje książka” było zapoznanie dzieci z procesem powstawania książki - od pomysłu autora aż do jej wydania. W dalszej części zajęć dzieci zaśpiewały piosenkę o czytaniu i wzięły udział w dyskusji "czy z książką można się zaprzyjaźnić?", a także odpowiadały na pytania, po co czytamy książki oraz w jaki sposób należy szanować książki. Przedszkolaki opowiadały również o swoich ulubionych bohaterach literackich i wieczorach spędzanych na wspólnym czytaniu z rodzicami. Podsumowaniem spotkania była prezentacja wiersza Edwarda Szymańskiego pt. „Książka”, a także wykonanie swoich własnych zakładek do książki.

Dziękujemy Paniom Annie Wiśniowskiej i Beacie Wójcik za zaproszenie nas do przeprowadzenia warsztatów oraz przedszkolakom za wykonanie pięknych zakładek, które mamy nadzieję, długo im posłużą.

W spotkaniach wykorzystano materiały Wydawnictwa „Jedność”.

Autor: Dorota Grząba