Laureaci gminnych konkursów w przeworskiej Filii

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku informuje, że w dniu 11 maja 2021 roku zostały rozstrzygnięte dwa gminne konkursy organizowane pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Przeworsk:

  • Gminny Konkurs Literacki  na komiks ,,Moje marzenia”

Komisja w składzie:
  1. Henryk Cebula – plastyk – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu
  2. Agnieszka Bernacka – nauczyciel – Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja nr 2 w Przeworsku
  3. Gertruda Kmiecik – nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku po zapoznaniu się z  pracami uczniów klas IV -VI szkół podstawowych postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby:
I miejsce: Kornelia Ryznar, kl. 4 – Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie
II miejsce: Zuzanna Zamorska, kl. 6 b  – Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Rozborzu
III miejsce: Joanna Zając, kl. 5 – Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie

Wyróżnienia: 
- Katarzyna Bukowska, kl. 6  – Szkoła Podstawowa w Świętoniowe
- Magdalena Jadam, kl. 6 – Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Rozborzu   


  • Gminny Konkurs Literacki Kartka z Pamiętnika ,,Warto pomagać i się dzielić”

Komisja konkursowa w składzie:
  1. Alicja Domka – nauczyciel polonista – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku
  2. Joanna Szular – nauczyciel polonista – Szkoła Podstawowa im Józefa Piłsudzkiego nr 3 w Przeworsku
  3. Katarzyna Rudnicka  – nauczyciel bibliotekarz –  kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku postanowiła przyznać:
I miejsce: Wiktoria Lasek, kl. 8 – Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Rozborzu
II miejsce: Monika Dyrkacz, kl. 7  – Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Studzianie
III miejsce: Justyna Płoskoń, kl. 7 – Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jana Balickiego w Ujeznej

Wyróżnienia: 
- Julia Sykała, kl. 7  – Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Studzianie
- Urszula Polek, kl. 7 – Szkoła Podstawowa im. W. Kojdra w Grzęsce
- Magdalena Wojciechowska, kl. 8 – Szkoła Podstawowa im. Św. J. Kantego w Nowosielcach
- Agata Zamorska, kl. 8 b - Szkoła Podstawowa im. W. Kojdra w Grzęsce

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy wraz z opiekunami na uroczystość rozdania dyplomów oraz wręczenia nagród 9 czerwca o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie.

Autor: Gertruda Kmiecik