Lekcja języka angielskiego z wykorzystaniem teatru kamishibai

Przemyśl

[…] największą wartością dodaną stosowania kamishibai na zajęciach jest jego potencjał aktywizujący,
wzmacniający pozytywne nastawienie do poznawania i nauki języków obcych.
/dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek/

22 października b. r. na zaproszenie nauczycielki przedszkola Anny Wiśniowskiej, Agnieszka Pigan ucząca języka angielskiego w przedszkolu i Dorota Grząba bibliotekarka jarosławskiej filii PBW w Przemyślu przeprowadziły, w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu, otwartą lekcję języka angielskiego z wykorzystaniem teatru kamishibai.

Prowadzące zaprezentowały przedszkolakom wydaną przez Wydawnictwo Tibum, w trzech językach bajkę pt. „Czułość” (ang. „Tenderness", fr. „Câlins"). Po obejrzanym spektaklu dzieci odpowiadały na pytania w języku polskim: czym ich zdaniem jest czułość? i w jaki sposób można ją wyrazić? W języku angielskim: nazywały występujące w bajce zwierzęta (cat, frog, spider, bird, monkey), określały kolory (red, green, white), a także opisywały zjawiska atmosferyczne (It's raining).

W drugiej części spotkania dzieci malowały własną wizję czułości, tworząc osobistą opowieść o uczuciach, gestach miłości, przyjaźni i czułości.
W lekcji wzięły udział nauczycielki przedszkola, którym przekazano zestawienie bibliograficzne pt. „Teatr Kamishibai” [link do zestawienia], uwzględniające wydawnictwa dostępne w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i w filiach.

Powyższa inicjatywa uwzględnia realizację jednego z priorytetów edukacyjnych Marszałka Województwa Podkarpackiego tj. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez powszechne realizowanie programu wychowania do dwujęzyczności z językiem angielskim z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 
Bibliografia:
  1. Językowe opowieści inaczej, czyli jak skorzystać z aktywizującego potencjału kamishibai / dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek [online] [dostęp 22.10.2021], w: link dostępu do strony FRSE
  2. Wszystko o kamishibai: pytania i odpowiedzi / Noriko Matsui // Katowice: Wydawnictwo Tibum, 2017.
Więcej informacji na Facebooku jarosławskiej filii.

Autor: Dorota Grząba, fot. Anna Wiśniowska