Listopadowe spotkania integracyjne

Przemyśl

Cyklicznie, już od wielu lat, w lubaczowskiej filii PBW w Przemyślu odbywają się zajęcia z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

Tegoroczny cykl rozpoczął się 4 listopada od zajęć dotyczących tematyki baśniowej. Dzieci, zachęcane przez prowadzącą opowiadały o swoich ulubionych bajkach, układały bajkowe puzzle, podczas zabaw ruchowych odgrywały rolę bajkowych bohaterów. Baśniowe zagadki wykorzystane na zajęciach miały na celu poszerzenie czynnego słownika dziecka. Zabawy poznawcze i ruchowe pobudzały pracę zmysłów, pomagały w ćwiczeniu spostrzegawczości wzrokowej oraz wypracowywały prawidłowy oddech. Podczas aktywności plastycznej dzieci kolorowały kontur wilka, aby przy pomocy wesołych barw stał się on bardziej przyjazny. Po wesołej zabawie dzieci wysłuchały bajki „Trzy świnki” i motywowane przez prowadzącą, odpowiadały na pytania. Celem było doskonalenie mowy oraz rozwijanie umiejętności słuchania i wypowiadania się.

Dnia 15.11.2021 r. odbyły się kolejne zajęcia. Tematem była jesień, a głównym celem edukacyjnym zajęć zapoznanie uczniów ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie, utrwalenie pojęć związanych z jesienią, jak również rozwijanie przez zabawę spostrzegawczości i koncentracji. Celem terapeutycznym zaś było rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, doskonalenie mowy i umiejętności komunikowania się, sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych oraz procesów pamięci i uwagi. Podczas zajęć prowadząca wykorzystała elementy metody „Makaton”, która wykorzystuje to, co dziecko już zna - proste gesty i rysunki graficzne, które są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się i służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat.
W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania. Dzieci poruszały się wg poleceń, kolorowały rysunki, wypełniały kontury oraz śpiewały piosenkę o jesieni. Wysłuchały również wiersza „Orszak Pani Jesieni” – podczas rozmowy moderowanej odpowiadały na pytania związane z tematem wiersza. W trakcie zajęć wychowankowie odgadywali zagadki o jesieni, bawili się w rytm muzyki w „Jesienny masażyk”, układali puzzle o porach roku i rozwiązywali jesienną krzyżówkę.

Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze podczas dobrej zabawy.

Autor: Wiesława Olchowy, Lucyna Zabrońska; fot. W. Olchowy.